آدرس کارخانه:

یزد، تفت، بخش مرکزی شهرک صنعتی تفت، کوچه۲ حجاب

شماره خدمات پس از فروش:

۰۲۱۶۶۷۶۳۴۵۰

ایمیل:

info@sitcolight.co

تلفن دفتر فروش:

۰۲۱۶۶۷۶۳۴۵۰

وبسایت:

sitcolight.co

ارتباط با ما